Energiesubsidie

Bent u van plan om uw woning energiezuiniger te maken? Wellicht komt u in aanmerking voor één of meerdere energiesubsidies die de overheid beschikbaar zijn gesteld. Met een dergelijke subsidie kunt u de investeringskosten van de geplande maatregelen flink verlagen.

Wilt u weten welke energiesubsidie u kunt aanvragen?

Neem contact op met ons of bekijk het gehele overzicht op energiesubsidiewijzer   

 

Welke subsidies zijn er voor het verduurzamen van uw huis?

Uw huis energiezuiniger maken kost vaak geld. Om de kosten die hiermee gepaard gaan omlaag te brengen, heeft de overheid daarom diversie subsidies beschikbaar gesteld. De aanschaf van een energiezuinige boiler, warmtepomp of het aanbrengen van isolerend glas wordt daardoor erg aantrekkelijk.

Enkele voorbeelden van overheidssubsidies en -maatregelen zijn:

Ook lokale overheden hebben subsidieregelingen opgesteld. De regelingen en voorwaarden ervan kunnen per provincie en gemeente verschillen.

Energiesubsidiewijzer: een compleet overzicht van de beschikbare subsidies

Wilt u weten welke subsidies en regelingen op uw situatie van toepassing zijn? Met de energiesubsidiewijzer weet u binnen enkele minuten welke energiesubsidies u kunt aanvragen. U vult uw woonplaats in en geeft aan of u woningeigenaar, huurder of een VvE bent. Vervolgens krijgt u een compleet van zowel de landelijke als de plaatselijke regelingen.

Energiesubsidie aanvragen: waar en hoe?

Komt u in aanmerking voor één of meerdere subsidies, dan is het belangrijk deze tijdig aan te vragen. Bij een dergelijke aanvraag komt vaak veel papierwerk kijken dat nauwkeurig ingevuld dient te worden. De energiesubsidie kunt u zelf aanvragen, maar als u dat wenst helpen we u hier graag bij. Ook kunnen we u adviseren over speciale energieleningen die vanuit stichtingen en/of de overheid worden verstrekt.